Tájékoztatás helyhez kötött hívásvégződtetési díjakról

Az R-Voice Hungary Kft. az alábbi hívásvégződtetési díjat alkalmazza helyhez kötött telefonhálózatában történő hívásvégződtetés esetén, amennyiben a hívás kezdeményezése

  • EU/EGT hívószámról;
  • az (EU) 2021/654 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet („Végződtetési díjrendelet”) 1. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti harmadik országbeli szolgáltató hálózatából; vagy
  • a Végződtetési díjrendelet 1. mellékletében meghatározott harmadik országból történik.

Végződtetési díjak

2024.01.01-2024.12.31 közötti időszakban 0,2687 Ft/perc

2025.01.01-től 0,07 eurocent/perc

Az R-Voice Hungary Kft. végződtetési biztosítására a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatásait veszi igénybe, melyről a következő linken olvashat: https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/nagykereskedelem/helyhez-kotott/halozat-osszekapcsolas-es-hivasvegzodtetes